Home

Skolverket moduler

larportalen.skolverket.s

 1. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå
 2. Läslyftet i förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Läslyftet passar alla er som arbetar i förskolan och vill ta nästa steg i undervisningen tillsammans med era kollegor
 3. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera. Läslyftets moduler för skolan på Lärportalen. Du når supporten för Lärportalen här: E-post till larportalen@skolverket.s
 4. Materialet är indelat i moduler som är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga runt om i landet. Förutom artiklar, filmer och diskussionsfrågor innehåller modulerna även stöd för gemensam planering och uppföljning. Kontakt. För kontakt och support, vänligen använd e-postadressen nedan. E-post till larportalen@skolverket.s
 5. Inom varje modul får du läsa texter och se på filmer, göra ett lektionsupplägg, testa lektionsupplägget i klassrummet samt reflektera med kollegorna hur lektionen gick. Moduler om digital kompetens på Lärportalen. Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.s
 6. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baseras på de behov som finns på varje enskild skola och utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. De som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag tar del av tre till fyra moduler under ett läsår
 7. Moduler blir temporära klassrum. Lyckeskolan i Kinna är mögelskadad och tanken var att en ny skola skulle stått på plats i år. Tyvärr ligger man efter och nytt datum för inflytt beräknas till 2021. Under tiden behöver verksamheten pågå precis som vanligt och lösningen på problemet har varit lokalmoduler från Indus. Läs mer

Om du arbetar med eller deltar i Rektorsprogrammet via ett lärosäte, så kan du enbart använda inloggning med mobilt bank-id. Övriga användare loggar in med lösenord Skolverkets lärportal - moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärportalen Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Den ska ske med hjälp av en separat modul där en fallskärm utlöses för att bromsa farten.; Där finns en modul som efterliknar en rymdfarkost för resor till Mars.; Ofta kan flera kognitiva moduler bli aktiverade och en modul får övertaget och ger upphov till en reaktion varför ett meddelande. I modulen visas hur samtal, läsande och skrivande kan leda till fördjupade kunskaper i olika ämnen, såväl teoretiska som praktisk-estetiska. Enligt Skolverket innehåller modulen ett flertal exempel från praktisk-estetiska ämnen, något som skolor efterlyst. Målgruppen för modulen är i första hand lärare och förskollärare i F-åk 9 https://larportalen.skolverket.se 1 (8) Språk-, läs- och skrivutveckling - Förskola Modul: Natur, teknik och språkutveckling Del 2: Barns arbetsteorier Barns arbetsteorier om naturvetenskap Sofie Areljung, Örebro universitet På eftermiddagen har några av barnen på förskolan målat med vattenfärg och ett glas me

Läslyftet i förskolan - Skolverket

EXPANDIA Moduler AB Org. Nr. 556345-7687 Integritetspolicy info@expandia.se Kontakta oss. Västerås Fallskärmsvägen 1 721 31 Västerås T: 021-80 41 10. Stidsvig Ängavägen 1 För att underlätta för lärare finns genomgångar av alla de problem som används i modulen. Det finns också tips på anpassningar, men det är alltid lärarens yttersta ansvar att anpassa problemet till just sina elever. Det finns också problem med liknande innehåll som alterna-tiv och ytterligare valmöjlighet Kartläggningen Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning visar att behovet av kompetensutveckling inom språkstörning är stort bland lärare.Nu finns Studiepaket språkstörning som riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen Vi har marknadens modernaste moduler som vi levererar och installerar på 30 dagar. Hela Expandia präglas av ett cirkulärt tänk där vårt genomtänkta modulsystem är grunden i vår affär. Vi kombinerar och återanvänder våra moduler i flera cykler. Inget skapas kortsiktigt. Inget tillverkas i onödan Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet

Grundskola Textsamtal före, under och efter läsning av sakprosatexter Oktober 2014 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 3 (10) Modellen Thieves av läsforskaren Manz (2002), bearbetad av Zwiers (2004) Maria Bjerregaard vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk beskriver i sin pre På Skolverkets lärportal finns mycket bra moduler där du som lärare kan lära dig mer om bland annat Digital kompetens.. I moduler för Digital kompetens finns flera delar med rubrik som: Digitalt berättande, kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, matematik med digitala verktyg, säker användning av nätet.. Andra områden är matematik, naturvetenskap. Dessutom finns sju moduler som handlar om digital kompetens, och flera av dessa har koppling till läs-, skriv- och språkutveckling. Alla modulerna finns på lärportalen. Skolverket har ännu inte publicerat datum för vårens inledande konferenser för handledare respektive rektorer, men vi försöker hålla koll på det och återkommer Skolverkets moduler i teknik-en resa i teknikens landskap Tekniken i skolan 2017 Karin Bårman och Johnny Häger. Lärportalen. Didaktiska perspektiv Motivations skapande Formativ bedömning Ledarskap och interaktion i Karin Bårman och Johnny Häger, Skolverket Created Date Välj 2-4 moduler. Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn? Genom ett reflekterande förhållningssätt och konkreta arbetssätt kan vi ändra elevernas sammanhang till det bättre. Vi kan skapa en fungerande och meningsfull vardag i fritidshemsverksamheten för alla elever oavsett deras unika behov

Skolverkets moduler om informationsökning och källkritik. Läs mer om informationssökning i Skolverkets i Lärportal. Skolverket har publicerat modulerna Säker användning och Kritisk användning av nätet på er skola. De båda modulerna är kortare än Läslyftets moduler, endast 4 delar, så de tar inte så mycket tid i anspråk att gå. Välkommen till Skolverkets YouTube-kanal! Här hittar du ett urval filmer från Skolverket. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och s.. Från vardagsspråk till ämnesspråk - efterlängtad modul. I slutet av denna vecka eller början av nästa publiceras en av de nya modulerna på Skolverkets läs- och skrivportal.Den heter från vardagsspråk till ämnesspråk och riktar sig till lärare och förskollärare från förskoleklass till årskurs 9 Skolverket har publicerat en ny modul inom Läslyftet med fokus på grundläggande läs- och skrivundervisning för nyanlända elever. Syftet med modulen är att ge lärare didaktiska redskap för att stötta eleverna i deras utveckling mot att kunna hantera olika slags texter som talad och skriven text, film och bild

Skolverket kritiserar skolan | SVT Nyheter

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig . Jag förstår. Välkommen till Om Skolverket Kontakt. Tio nya moduler publicerade i juni! Nu har Skolverket publicerat tio nya moduler på Läs- och skrivportalen.En av dem är den första av två planerade moduler som riktar sig till förskolan: Läsa och skriva i förskolan. Modulen innehåller olika sätt att stimulera barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen

- Modulen erbjuder ett didaktiskt raster. Den fokuserar på didaktiska perspektiv istället för innehållsfrågorna inom hållbar utveckling och grundar sig på vetenskapliga resultat, politiska diskussioner och beprövade erfarenheter från både NO och SO. Här finns modulen. Modulen finns hos Skolverket på webbplatsen Lärportalen. 46 moduler från Expandia bildar 8 rymliga förskoleavdelningar i naturskön miljö vid vattentornet i nordvästra Trelleborg. Läs mer. Nya Vikenskolan Höganäs . Den befintliga Vikenskolan behövde både renoveras och byggas ut för att få plats med fler elever. Man valde att bygga upp en stor.

Läslyftet i skolan - Skolverket

Utbildningen ska utformas så att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I detta ingår att alla som arbetar i skolan har ett gemensamt förhållningssätt och att det finns en medvetenhet om hur trygghet och studiero påverkar lärandet i undervisningen Har du varit handledare i våra moduler Leda och lära i tekniktäta klassrum eller Digitalt berättande? Vi vill göra dem ännu bättre. Om du är intresserad av att hjälpa oss vill vi gärna komma i kontakt med dig. Mejla ditt namn, skola och vilken modul du har handlett till digitalisering@skolverket.s

Lärportalen - kollegialt arbete i moduler - Skolverket

Skolverket påpekar de möjligheter digitala verktyg har för att tillgängliggöra lärmiljön i den dagsaktuella nationella it-strategin. Jag kan bara säga, jag håller med. Det är något jag arbetat för tidigare genom Skoldatatek Umeå men som tyvärr inte finns kvar på samma sätt som tidigare Nytt år, nya moduler på lärportalen! · Läs nyskrivna artiklar · Se undervisningsfilmer · Lyssna på intervjuer med forskare . Du hittar moduler inom områdena delaktighet, inflytande i undervisningen och likabehandling, digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik samt specialpedagogik

Beskrivning av projektet. I detta projekt får eleverna arbeta i en så kallad Profil, som är uppdelad i fyra olika moduler: självkännedom, ekonomi, arbetsmarknad och utbildningssystem samt ett eget fördjupningsarbete Skolverket om formativ bedömning. Välgrundad forskning. Formativ bedömning ökar elevernas lärande med mellan 50 och 100 %. Samma lärande som förut tog ett år kan istället ske på 6 månader.. Väder och klimat - en modul för gymnasielärare, på uppdrag av Skolverket. Inledning. Väder och klimat berör många delar av skolans naturvetenskap och påverkar våra liv och samhällen. Samarbete över skolans ämnesgränser skapar större förutsättningar att visa på frågornas komplexitet och naturvetenskapernas karaktär Utvecklas i din roll som språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan. Med NCS utbildning kan du fördjupa dig i systematiskt kvalitetsarbete och lära dig mer om att leda samtal och processer. Utbildningen är kostnadsfri och arrangeras av Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS) på Skolverket Modul i Teknik på Skolverkets lärportal. Text: Katarina Rehder, CETIS Foto: Skolverket Utdrag ur CETIS nyhetsbrev nr 4, december 2017. För lite drygt ett år sedan började arbetet med att ta fram en undervisningsmodul kring Teknikens förändring och dess konsekvenser

Ska er skola arbeta med moduler på Lärportalen eller med våra webbkurser för fritidshemmet? Utbilda dig till ledare för kollegialt lärande under läsåret 2020-2021, parallellt med att det kollegiala lärandet pågår på skolan. Anmälan är öppen 27 januari till 13 mars https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanland Skolverket, undersöker avtryck och effekter av Läslyftet på bl.a. undervisningen. Utvärderingen utförs av en grupp forskare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå moduler vänder sig till lärare i gymnasiesärskolan och slutligen en modul vänder sig til Produktionen av modulerna görs i enlighet med den stränga miljö- och kvalitetsstandarden CONTAINEX GREEN technology. Denna sträcker sig från materialinköp till leveransen av modulen. Tack vare de sex egna europeiska produktionsanläggningarna kan högsta kvalitet och snabb tillgänglighet av kontors- och bostadsmoduler samt alla andra typer av containrar garanteras

Modulen kommer att finnas för årskurs 4-6 och för årskurs 7-9. Alla moduler - Teknik - Skolverket. Har du frågor eller goda exempel som är värda att spridas eller funderingar på teknikundervisning så hör gärna av dig, johnny.hager(at)skolverket.s Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- oc En av modulerna i Skolverkets Specialpedagogik för lärande - moduler heter Tillgängligt lärande med digitala verktyg. Den finns på Skolverkets utbildningsplattform. Modulen ger möjlighet till fördjupning i hur digitala verktyg kan användas för lärande, motivation och engagemang. Innehållet grundar sig på specialpedagogisk forskning samt ramverket Universal Design for Learning, UDL

22 minuter Denna film är tyvärr inte textad. Om du är i behov av undertext rekommenderas istället: Min skola - Erica och Alvin - Mitt liv med Tourette som du finner under rubriken Nyfiken på mer, längre ner på den här sidan Att arbeta med Modulen Teknikens förändring och dess konsekvenser Claes Klasander, föreståndare, CETIS, Linköpings universitet. Målgrupper: Fritidshem, Grundsärskola, Åk F‐3, Åk 4‐6, Åk 7‐9, Gymnasium, Skolledning Modulen Teknikens förändring och dess konsekvenser är ett viktigt stöd till alla som jobbar med förmågorna om drivkrafter och att värdera konsekvenser i. För närvarande erbjuds sex olika moduler att välja mellan. Mer om de olika modulerna; Hela kompetensutvecklingen når du på Skolverkets Lärportal; Inspirationsträffar. För att få mer information om kompetensutvecklingen kan du komma till en av de inspirationsträffar som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till Lärportalen för matematik: Moduler grundskola åk 4-6: Moduler grundskola åk 4-6 [Online]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig från: http:matematiklyftet.skolverket.s Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal artiklar med uppgifter att ladda ner. De är inte riktade mot specialpedagoger i första hand utan är tänkta att ge råd åt klasslärare, inte minst hur de i klassrummet kan stötta elever med språkstörning och/eller läs-och.

Skolverket och Teknik Moduler Revidering av kursplanen Revidering av kommentarmaterialet 200 timmar . Kursplanen i teknik målad av Wordle.net. Förändringar i styrdokumenten. Stärka elevers digitala kompetens . Digital kompeten I våras fick jag vara delaktig i ett spännande uppdrag från Skolverket. Detta innebar att ta fram en ny utbildningsmodul för undervisande lärare under kategorin Specialpedagogik i Lärportalen.Modulen som heter Tillgängligt lärande med digitala verktyg (hittas som webbkurs i Skolverkets utbildningsportal) och riktar sig till lärae som behöver stöd i att utveckla och. Matematik i Skolverket Helena Karis Margareta Oscarsson . Reformer - vuxenutbildning - vuxenutbildning, grundläggande nivå - särskild utbildning för vuxna på Modul Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Del 1 Moment A Moment B Moment C Moment D En modul tar sammanlagt ca 30 timmar att genomföra En yrkesutbildning gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns olika slags utbildningar via Arbetsförmedlingen, till yrken som behöver personal Sedan 2016 sker detta huvudsakligen inom ramen för de så kallade riktade nyanländainsatserna som är ett regeringsuppdrag till Skolverket.Vi har dock lång erfarenhet av olika typer av kompetensutvecklingsinsatser så kontakta gärna föreståndare Sofia Engman för vidare samtal om eventuella insatser hos er

Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag. Nordisk netværk for voksnes læring. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett program under Nordiska Ministerrådet Kartläggning. Kartläggning i förskoleklass. Vi erbjuder kartläggningsmaterial för förskoleklass i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Teknisk support: validering.administration@skolverket.se Den här webbplatsen använder cookies för att hålla dig inloggad och komma ihåg dina inställningar

Nytt år, nya moduler på lärportalen! · Läs nyskrivna artiklar · Se undervisningsfilmer · Lyssna på intervjuer med forskare . Du hittar moduler inom områdena delaktighet, inflytande i undervisningen och likabehandling, digitalisering, matematik, naturvetenskap och teknik samt specialpedagogik. Hoppas att ni hittar något för er skola Läslyftet riktar sig framför allt till lärare och förskollärare i förskoleklass men även personal i skolbibliotek kan medverka. Den första omgången av Läslyftet (2015/16) kommer rikta sig mot grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och förskoleklass samt skolbibliotek Skolverket erbjuder en webbkurs för dig som arbetar i skolan och förskolan. Du kan genomföra den på egen hand, eller tillsammans med dina kollegor. I webbkursen kommer du bland annat att få en inblick i hur programmering använts historiskt och var du möter programmering i samhället idag.

Digital kompetens i undervisning - Skolverket

Specialpedagogik för lärande - för alla - Skolverket

Kompletterande svensk undervisning stöd från Skolverket Daniel Rosén, enheten för ämnesdidaktik daniel.rosen@skolverket.s Bygga svenska är bedömningsstödet för dig som undervisar nyanlända elever i årskurserna 1-9. Materialet hjälper dig att följa och stödja eleverna i deras.. Pågående arbete på Skolverket • Skolverket tar fram en informationsfilm som förtydligar förskoleklassens uppdrag samt en kortversion. • Skolverket tar fram en informationsbroschyr som förtydligar huvudmannens ansvar för förskoleklassen Modul Sthlm - Frilans, Bemanning & Rekrytering. Erfaren kommunikatör till Skolverket (Sthlm) On 2020-06-03 by modulsthlm.se. 0 Comment. Arbetsgivare: SkolverketSista ansökningsdag: 12 juni 2020

Filmen ingår i fortbildningen Läslyftet. Filmen visar hur en stimulerande Läsmiljö kan se ut. Filmen förekommer även i modulen Läsa och skriva i förskolan. Producent: Skolverket Handledarutbildning MaNT Arlanda den 2-3 maj 2017 Margareta Oscarsson Johnny Häger 08 -527 333 27 08 -527 336 49 margareta.oscarsson@skolverket.se johnny.hager@skolverket.s Modersmålslärare I Kungsbacka kommun har 2015 deltagit i Läslyftet. Ewa Pyk, språklärare i 25 år, har varit handledare för gruppen. Hon har sedan 2012 arbetat som modersmålslärare i tyska på Enhet modersmål i Kungsbacka kommun En modul inom Läslyftet om kritiskt textarbete stoppades av Skolverket eftersom de ansåg att ett bildmontage kunde upplevas som kränkande och skapa en Makode Linde-debatt. Bildmontaget syftade till att skapa kritisk reflektion och diskussion om klass, kön och etnisk tillhörighet. Det är skillnad på att bli refuserad och censurerad Sammanfattning Kursen syftar till att studenten ska utveckla sin förståelse för språklig interaktion och genrebaserade arbetsformer som språk- och kunskapsutvecklande strategi i undervisning och lärande av olika ämnen

Sävsjö åhör

Skolverket ska svara för prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för skolans personal. I uppdraget ingår också att utvärdera och följa upp de utbildningar och kurser som tagits fram. För att du ska kunna delta i utbildningarna och få tillgång till vår utbildningsplattform behöver Skolverket behandla dina personuppgifter Skolverkets och Karlstads universitets webbkursKarlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram webbkursen Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Intresset för kursen har varit stort på skolor över hela landet. Redan har omkring 2000 skapat ett konto för att påbörja arbetet med modul 1 i kursen. Webbkursen ska stärka skolan i arbetet med att ta emo Skolverket Gilla Matematik - Bedömningsstöd för grundsärskolans årskurs 1-6. LRARIFORMATIO - GILLA MATEMATIK I GRDSRSKOLA DR 20101 SKOLVERKET 201 Även i Matematiklyftets modul för grundsärskolan Didaktiska perspektiv på matematik-undervisningen 1 Del 7: Om tal och tid finns mer att läsa på www från Skolverket Maria Axelsson, Margareta Oscarsson, Johan Falk krav en modul • Statsbidrag för handledare 10% eller 20% • Handledarutbildning MaNT - lärosäten Malmö, Stockholm - webben Dalarna. Matematiklyftet med handledning på webb oktober 2017 till mars 201

Baracker till skola - Tillfälliga skolmoduler från Indu

Läslyftet är en omfattande kompetensutvecklingssatsning som Skolverket gör för landets lärare i alla ämnen och på alla nivåer. Karlstads universitet har hittills utvecklat två av de totalt tretton moduler som i dagsläget finns publicerade i den webbutbildning som är stommen i satsningen. Ytterligare två moduler är på gång från Karlstads universitet Länkar och resurser. Råd & vägledning Nyanlända. https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-elever/ NCs Vanliga frågo Skolverket har en diskussionslista för skolbibliotekarier och där kan du ställa frågor om böcker eller veta mer om hur dina kollegor samarbetar med lärare. På vår lärportal finns moduler som har skolbibliotekarier som uttalad målgrupp: Samtal om text och Stimulera läsintresse Skolverket anser sig orättvist beskyllt i striden mellan Malmö stad och dess upphandlade sfi-utbildare. Mattias Ragert, pressansvarig på verket, beklagar generellt sett långa handläggningstider men svär sig fri från ansvar i det aktuella fallet Uppgifterna publiceras av Skolverket 27 maj 2020. Inloggningsuppgifter för första halvåret 2020 skickas i slutet av juni. Kontakta oss. Uppgiftslämnarservice. Telefon 010-479 60 65 Vardagar: 08.00-16.30 Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad E-post uls@scb.se

Startsida - Utbildningar - Skolverket

Under hösten 2018 ger Skolverket regionala konferenser i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Konferensernas syfte är att du som lärare ska få träffa de som tagit fram modulerna och som visar hur du som lärare konkret kan arbeta med materialet på olika sätt för att utveckla undervisningen med dina elever inom det ämnesområde som modulen tar upp Skolverket publicerar moduler löpande. Fokus är på grundskolan men materialet går också att använda för andra skolformer. Specialpedagogik för lärande. Hem › Skolutveckling › Statsbidrag › Statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2018/19; Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Länkar sex och samlevnad . Skolinspektionen Rapporten: https://www.skolinspektionen.se/sex-och-samlevnad/ Folkhälsomyndigheten UngKAB15 (Sexualitet och hälsa bland. Skolverket (i samverkan med NCM) - fortbildning genom Skolverket Lärportalen för matematik Forskare Lärosäten Matematikdidaktiker . Modell och genomförande Rektor Modul Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Moment A 45-60 min Moment B 90-120 min Moment C (1 lektion) Moment D 45-60 min

Skolverkets lärportal - moduler för kompetensutveckling

Skolverket och SCB har ändrat kraven på hur rapporteringen skall se ut för andra halvåret 2017. Sista dag för insamling är 1 februari 2018. Kursen riktar sig till dig som arbetar eller ska arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret och inrapporteringen till SCB. Under förmiddagen går vi igenom alla delar av KAA-modulen, dess funktioner och hur man kan arbeta i modulen Alla upplägg granskas av Skolverket, vardagar 9-16, innan de publiceras. Sök material i SYV-spindeln Välj: Undervisningsupplägg som är uppdelad i fyra olika moduler: självkännedom, ekonomi, arbetsmarknad och utbildningssystem samt ett eget fördjupningsarbete Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnr: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden

Tre lärmoduler: Kritisk användning av nätet, Leda och lära i tekniktäta klassrum och Digitalt berättande. >>> https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Digitalisering - grundskola, gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 3: Källkritik på internet Källkritik på internet Helena Francke och Monika Johansson, Högskolan i Borås Inledning Tillgången till internet innebär att elever, lärare och skolbibliotekarier kan använda en öka

Synonymer till modul - Synonymer

moduler Läslyftet i Stockhol

Skolverket: Vi är öppna för dialog om kritiken Föräldranätverket Barn i Behov efterlyser mer konkret stöd och verktyg om NPF i vår specialpedagogiska satsning. Vi lyssnar på kritiken men tror att den till stor del bygger på en felaktig bild, skriver Skolverket i en replik Skolverket genomför Matematiklyftet i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning. NCM och Skolverket har sedan våren 2012 regelbundna samverkansmöten kring Matematiklyftet stort. Dessutom arbetar NCM med följande: Att ta fram, granska och revidera moduler

Skolverket ska också skapa en webbplats för fortbildningen. På webbplatsen ska det finnas relevant forskningsbaserat stödmaterial i form av bland annat fortbildningsmoduler. Resultaten i den svenska skolan fortsätter att sjunka. Detta visar såväl nationell statistik som internationella undersökningar Skolverket har kompletterat sin Lärportal med kompetensutveckling om digitalisering för grund- och gymnasieskolan. De fyra moduler som ingår - Leda och lära i tekniktäta klassrum, Digitalt berättande, Kritisk användning av nätet samt Säker användning av nätet - är summan av konkreta önskemål

Kompetensutveckling - SkolverketLeda digitalt utvecklingsarbete, varför, vad & hurKodväxling mellan första- och andraspråk som resurs i NOBättre praktik med utbildad handledare | Bro & Väg
 • Hunter stövlar storlek.
 • Shrek 5 full movie.
 • Herdens namn korsord.
 • Budget wikipedia.
 • Gallringsregler socialtjänst.
 • Mac flac tag editor.
 • Vad är en vinnarskalle.
 • Anarchy online patch.
 • Beruflich versagt.
 • Traditionelle arabische kleidung frauen.
 • Fitness 24 seven huvudkontor telefonnummer.
 • Texas chainsaw 3d rollista.
 • Tullfaktura norge.
 • Timer motorvärmare biltema.
 • Naam zoeken adres bekend.
 • Solaranlage rechner.
 • Collateralized debt obligation.
 • Edsviks konsthall cafe.
 • Exuviance gentle cleansing cream 473ml.
 • Hästgård till salu östergötland.
 • Helvar 492.
 • Självupplösande stygn kvar.
 • Bamses farmors hus.
 • Basset hound pris.
 • Office 365 företag pris.
 • Free netflix account october 2017.
 • Bokskogen kungsbanan.
 • Ss marin sisjön.
 • Lyftblock biltema.
 • Denguefeber inkubationstid.
 • Obi sonntags joker ausdrucken.
 • Frans jeppsson wall maria jeppsson.
 • Scandorama bussresor 2018.
 • Fimbulvintern vulkanutbrott.
 • Belgisk popgrupp.
 • Förlossningsberättelse downs syndrom.
 • Blodgrupp vårdcentral.
 • Wie ticken männer ab 50.
 • Saale unstrut tourismus.
 • Dua lipa live.
 • Samtalsspecifikation telenor.