Home

Folkomröstning kärnkraft 1980

Mot bakgrund av Harrisburgolyckan 1979 hölls i Sverige 1980 en - ur demokratisk synvinkel omdebatterad - folkomröstning i frågan, där väljarna fick tre alternativ: . Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Man skulle avvakta att förnybara energikällor blev tillgängliga och ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle få förekomma Därefter har vi haft fem nationella folkomröstningar till: 1955 om att gå över från vänster- till högertrafik, 1957 om allmän tilläggspension (ATP), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och 2003 om att införa euro som valuta i Sverige. Resultatet kan vara svårtolkat. Resultatet av en folkomröstning kan vara svårtolkat Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ - eller linjer - att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd och att ingen ytterligare kärnkraftbyggnad skall förekomma 1980 Kärnkraft. I mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. I denna folkomröstning fanns tre förslag, som kallades linje 1, 2 och 3. Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig

Kärnkraftsfrågan i Sverige - Wikipedi

Fredman på Kvarnberget: Kärnkraft - med facit i handNorrbottens mindre partier: De kom för att stanna - P4

Folkomröstning - Riksdage

 1. 1980 års folkomröstning om kärnkraft och 1994 års EG-omröstning. Material finns i de politiska partiernas arkiv men också i arkiv från föreningar som bildats för att driva kampanjarbete. Exempel från kärnkraftskampanjen är Arbetarrörelsens kommitté för linje 2. I Centerpartiets och VPK:s arkiv finns material från linje 3
 2. DEBATT. Folkomröstning om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Omröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3
 3. >1980 Kärnkraft >I mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. Även >i denna folkomröstning fanns tre förslag, kallade linje 1, 2 och 3. FEL. Dessa förslag kalldes inte alls för några linjer. Det som kallades för linjer var *tre kampanjkommittéer*, som alla fick statliga pengar
 4. Det hände 1980. Premiärer på bio: Tjuren från Bronx. Mad Max. Elefantmannen. The shining. Sällskapsresan. Befolkning: I världen 4,453 miljarder. I Sverige 8,303 miljoner. Händelser: Sommartid införs för första gången sedan 1916 i Sverige. I Sverige är det folkomröstning om kärnkraften. Sport
 5. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - FOLKOMRÖSTNINGEN I KÄRNKRAFT 1980; LINJE 3, FOLKKAMP NEJ TILL KÄRNKRAFT, VARBERG. Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Hallan
 6. Minnet skickar Fabella på en tidsresa till Borås 1980 där det är folkomröstning i Sverige om kärnkraft. Fabella träffar Solveig som är den enda i sin klass som är emot kärnkraft. Visa mer. Avsnitt Om programmet Pedagogiskt material Liknande. Fabellas färd till 1890
 7. För exakt trettionio år sedan, den tjugotredje mars 1980, folkomröstade Sverige om kärnkraften. Av de tre alternativ eller linjer som erbjöds segrade Linje 2, som slog fast att inga fler reaktorer än de tolv som existerade eller var under arbete skulle byggas och att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för.

Kärnkraften har varit en het politisk fråga under många år, och efter en folkomröstning år 1980 beslöt riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas senast år 2010. Men i början av 2000-talet svängde politiken och avvecklingsplanerna ströks VÄSTERÅS ARKIV 1980-03-23Kärntekniker Pelle Isberg förespråkare för ja-sidan, Linje 1 delar ut valsedlar utanför en vallokal i Västerås i samband med folkomröstningen om kärnkraftens framtid i Sverige 23:e mars 1980.Foto: Owe Sjöblom / SvP / TT / Bild: Owe Sjöblom / SvP / TT Kampen om kärnkraften Kärnkraftsomröstningen 1980 är fortfarande ett aktuellt ämne i den svenska energidebatten. Sedan socialdemokraterna, centern och väns­terpartiet nyligen enades om att stänga Barse­bäcks andra kärnreaktor un­der 2005 har diskussionen om den kontro­versiella ener­giformen fått nytt liv

Motstånd mot kärnkraft Vattenfalls historia och kulturar

Folkomröstning om kärnkraft saknar legitimitet Dagens debatt om kärnkraftens vara eller icke-vara tar fortfarande i hög grad sin utgångspunkt i 1980 års folkomröstning. Det förefaller dock som om folkomröstningen är viktigare som argument i debatten politiker emellan, än den är för människor i allmänhet 1980 röstade svenska folket om kärnkraftens framtid. Men att hålla någon ny folkomröstning om kärnkraften var aldrig ett alternativ som diskuterades under de borgerliga partiledarnas.

Folkomröstningar - Regeringen

Följden av folkomröstningen blev att alla reaktorer skulle vara avvecklade 2010. Men i dag har inställningen till kärnkraft svängt rejält. Framför allt hos centern. [[Maud Olofssons]] historiska uppgörelse för drygt ett år sen bereder vägen för nya reaktorer En förbipasserande kvinna tar Fabella och Eli i försvar och upplyser mannen om att unga alltid har engagerat sig i sin framtid. Minnet skickar Fabella på en tidsresa till Borås 1980 där det är folkomröstning i Sverige om kärnkraft. Fabella träffar Solveig som är den enda i sin klass som är emot kärnkraft I Sverige har forskning på kärnkraft i princip upphört efter en lagstiftning på 1980-talet som kom att kallas tankeförbudet. I samband med folkomröstningen ville den socialdemokratiska regeringen säkerställa att det inte planerades för nya kärnkraftverk folkomröstningen i Sverige 1980, då attityderna mot kärnkraft var övervägande negativa, fram till år 2006. Kärnkraften står idag för hälften av Sveriges totala energiförsörjning. Trots detta finns fortfarande ett politiskt beslut, baserat på folkomröstningen, om avveckling av kärnkraften kvar Lotta hävdar att folkomröstningen om kärnkraft 1980 gav ett tydligt besked om avveckling, vilket knappast överraskar med tanke på att det var det enda man fick rösta på. Om anhängare av kärnkraft hävdar Lotta: I brist på nytänkande och utveckling håller de fast vid gammal teknik

Kampen om kärnkraften - Timbr

 1. Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande eller under byggnad varande reaktorer.
 2. En förbipasserande kvinna tar Fabella och Eli i försvar och upplyser mannen om att unga alltid har engagerat sig i sin framtid. Minnet skickar Fabella på en tidsresa till Borås 1980 där det är folkomröstning i Sverige om kärnkraft. Fabella träffar Solveig som är den enda i sin klass som är emot kärnkraft
 3. sta värde. Både pga det otydliga upplägget, händelser sedan 1980 (inga haverier i västliga reaktorer trots tusentals reaktorår, inga förnyelsebara energikällor har löst problemen) och av rent demografiska skäl - sisådär 3 miljoner av de som kunde rösta 1980 har dött, och lika många väljare har tillkommit
 4. Många bedömningar av kärnkraften som gjordes inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 var felaktiga. De som 1980 levde i föreställningen att kärnkraften var en döende teknik har nog tvingats till ett brutalt uppvaknande
 5. 23 mars är det 40 år sedan folkomröstningen om kärnkraften. Det var 23 mars 1980. Omröstningen gällde 3 förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. Bakom linje 1 stod Moderaterna. Linje 2 hade stör från Socialdemokraterna och Folkpartiet (idag Liberalerna)
 6. Med kärnkraft kan man producera el utan koldioxidutsläpp. Efter bland annat en olycka vid kärnkraftverket Three Mile Island, nära Harrisburg i USA hölls i Sverige 1980 en folkomröstning om kärnkraftens framtid. I Sverige folkomröstade man 1980 om kärnkraften
 7. Så började 80-talet heter en bok som Åsa Moberg gav ut 1980. Det var ett slags dagbok från Folkkampanjen Nej till kärnkraft. Jag finns nämnd i den eftersom jag (bland annat i samband med en demonstration i Forsmark) lärde känna Åsa under den intensiva kampanjen fram till folkomröstningen i mars 1980. Det var kanske de

Under folkomröstningen 1980 fanns tre svarsalternativ. Linje 3 (Centerpartiet med flera) ville avveckla alla anläggningar så snabbt som möjligt. Linje 2 med Socialdemokraterna och Folkpartiet ville avveckla kärnkraften i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd I folkomröstningen, som hölls den 23 mars 1980, lovade alla tre linjerna att avveckla kärnkraften. Efter omröstningen beslutade riksdagen att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010. De två verken vid Barsebäck har stängts, men det är också allt. De övriga 10 är fortfarande i drift och man har byggt ut deras kapacitet Opinionen kring kärnkraftsfrågan har svängt många gånger sedan 1970-talet då kärnkraften var politiskt sprängstoff och knäckte två regeringar (1976 och 1979). Efter folkomröstningen 1980 beslutade riksdagen att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Så blev det inte - eftersom energin från kärnkraften trots allt behövs

Folkomröstningar, valresulta

 1. -mån 10 dec 2007 kl 14.00
 2. Flis á la Malte var en gatusånggrupp i Folkkampanjen mot Kärnkraft åren 1978-1980. Folkomröstning skrevs för den kampanj för att få till stånd en folkomröstning med två klara alternativ.
 3. Holmberg, Sören, och Asp, Kent, Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980, 1984. Om du söker på kärnkraftsomröstning* i Bibliotek.se får du följande titlar: 1 Fåglefelt, Bengt, - Kampen om 80-talet, 1980
 4. I Sverige infördes möjligheten att hålla rådgivande folkomröstningar 1922, då man samma år röstade om rusdrycksförbud. Efter det har fem ytterligare folkomröstningar genomförts: 1955 om högertrafik, 1957 om ATP (allmän tilläggspension), 1980 om kärnkraft, 1994 om medlemskap i EU och 2003 om införande av euron
 5. Den 23 mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraften. This Day In History: 1980-03-23. Den 23 mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraften

27 mars 1980, det är strax efter folkomröstningen om kärnkraft. I Östhammars kommun innebär segern för linje 1 och linje 2 att reaktorerna i nybyggda Forsmarks kärnkraftverk kan startas Detsamma gällde frågan om övergången till högertrafik (1955). Under ATP-omröstningen (1957) liksom vid omröstningarna om kärnkraft (1980) och medlemskap i EU (1994) fanns partiskiljande linjer men också betydande avvikelser inom partierna, samma gäller folkomröstningen om att införa euro som valuta i Sverige (2003) På 1970-talet var Per Kågeson en av förgrundsgestalterna inom kärnkraftsmotståndet i Sverige, och företrädde Linje 3 i folkomröstningen om kärnkraft 1980 Grunden för det är förstås folkomröstningen om kärnkraften 1980. Och visst är man snabbt ute på gungfly om man börjar diskutera folkomröstningars giltighet. Samtidigt fanns inte ett ställningstagande för en utbyggd kärnkraft med som alternativ i detta fyrtio år gamla beslut

Jakten på den glömda historien - 8

Efter folkomröstningen år 1980 observerades att motståndet mot kärnkraften sakta men säkert försvagades. Redan år 1981 beslutade riksdagen att kärnkraftsprogrammet skulle fullföljas och därmed skulle en färdig avveckling av kärnkraften vara klar år 2010. Under 1980-talet hade Sverige tolv kärnkraftsreaktorer i bruk som tillsammans. När falkenbergarna gick till valurnorna den 23 mars 1980 gällde det inte bara kärnkraft. En bro över Ätran var en het lokal fråga. Ove Wigren var en viktig kugge i valförberedelserna Folkomröstningen 1980 om kärnkraften Publicerad 2007-12-01 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga in på. När folkomröstningen genomfördes 1980 var jag själv aktiv i kampanjen för Linje 3 som ville avskaffa kärnkraften snabbast. Med facit i hand tror jag att jag inte skulle göra det idag. Det är uppenbart att kärnkraften inte hade kunnat ersättas av förnybar energi oavsett om avvecklingen hade skett på 10 eller 30 år

Energipolitiken stod på högkant vid 1980-talets ingång: den andra oljekrisen 1979, Harrisburgolyckan 1979 och folkomröstningen 1980 om kärnkraften Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980. Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för: att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk; att satsa på förnyelsebara energikällor; ett resursbevarande samhälle; att avskaffa kärnvapne

om folkomröstning i kärnkraftsfrågan lagen

1980 hölls en folkomröstning om kärnkraft. Det var två år innan jag föddes. Trots att jag inte levde då och inte hade någon möjlighet att göra min röst hörd eller kunde ha någon uppfattning i frågan så är positionerna som gjutna i betong sig framförallt uttryck genom folkomröstningen kring den svenska kärnkraften 1980 där samtliga partier - med centerpartiet i spetsen - förespråkade en avveckling av kärnkraften. 6 Med denna folkomröstning som vägledning beslutade riksdagen att svensk kärnkraft skulle vara avvecklad till år 2010.

Kärnkraft 1980. Inlägg av Abs0 » 01 aug 2003, 14:28 Kärnkraftsdebatterna är igång 79. Början av 80-talet skall det röstas om Sverige ska ha kärnkraft? moderaterna och sossarna tar knäcken på Vänster och Anarkisterna. Folkomröstningar är bara rådgivande.. Lär er mer om kärnkraften, tex genom att göra övningen Kärnkraftens olika sidor. Genomför sen en folkomröstning i klassen om kärnkraft

1

Den 23 mars 1980 röstade svenska folket om kärnkraften. Resultatet av omröstningen blev att kärnkraften skulle vara avvecklad 2010 och ersatt av förnyelsebar energi. På dagen 30 år senare lämnar regeringen fram en proposition som definitivt upphäver resultatet från folk-omröstningen 1980 Folkomröstningen 1980 slutligen handlade som bekant om kärnkraften och är förmodligen den mest missförstådda, för att inte säga mest feltolkade i modern tid. Rent formellt möttes.

Kärnkraftverk

Vi förtjänar en ny folkomröstning om kärnkrafte

Per Kågesson, aktiv i Folkkampanjen mot kärnkraft inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 Av Roger Lärk | 2019-01-27T15:51:48+01:00 måndag 4 februari, 2019 | Fotobloggen | 0 kommentarer Lämna en kommentar Avbryt sva Nationell Arkivdatabas. Serie - FOLKOMRÖSTNINGEN I KÄRNKRAFT 1980; LINJE 3, FOLKKAMP NEJ TILL KÄRNKRAFT, VARBERG. Förvaras: Folkrörelsernas arkiv i Norra Hallan I folkomröstningen om kärnkraft 1980 blev valresultatet ett Nja. Foto: Åke Lindau/IBL Bildbyrå Ett annat val jag minns väl var folkomröstningen om kärnkraft 1980

Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde dock de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar. I september samma år uppgick arbetsstyrkan till 1 700 personer. Som mest arbetade 2 300 personer på bygget av Forsmark 3 I Sverige har fölande folkomröstningar hållits: om Rusdrycksförbud 1922, om Högertrafik 1955, om Tjänstepension 1957, om Kärnkraft 1980, om medlemskap i EU 1994 och om medlemskap i EMU 2003. Ha en bra dag Kärnkraftens framtid i Sverige är inte avgjord, trots en folkomröstning och decennier av diskussioner. Vi vet lika lite idag som vid folkomröstningen 1980 hur framtidens energipolitik ska se ut. Det är förvånansvärt att så lite har hänt i denna så viktiga fråga. Förändringarna i världen har varit många sedan 1980 Linje 2 - avveckla kärnkraften, men med förnuft - var det vinnande alternativet med 39,1 procent i folkomröstningen om kärnkraft 1980. Bakom linje 2 stod Socialdemokraterna och Folkpartiet. Foto: OKÄN

Efterkrigstiden timeline | Timetoast timelines

I folkomröstningen 1980 röstade bara 19 procent på det tydliga ja-alternativet och enligt undersökningar vill fortfarande en majoritet av svenska folket inte ha kärnkraft. Ändå ser kärnkraften ut att hänga med ett bra tag till Sedan folkomröstningen om kärnkraften 1980 har Vänsterpartiet och Socialdemokraternas åsikt i frågan knappt förändrats alls. Tills nu. Inom så väl socialdemokratin och LO som inom Vänsterpartiet hörs röster för fortsatt, och till och med mer, kärnkraft. De menar att klimatkrisen är för akut för att utesluta kärnkraften Folkomröstningen om kärnkraft var en rätt stor grej 1980. Människor engagerade sig och jag minns att vi i min skola hade många som tyckte att linje 1, som moderaterna stod för, var det bästa alernativet. Det var många moderater i Mörbyskolan - inte så konstigt eftersom den ligger i Danderyd Efter mer än 30 års kamp för utbyggnad av kärnkraften har LaRoucherörelsen i Sverige EAP vunnit! I folkomröstningen om kärnkraft 1980 var EAP det enda partiet som sa Ja till kärnkraft.

Vi hade en parodi till folkomröstning om kärnkraft 1980. Det fanns tre sätt att rösta nej, inget att rösta ja! Linje 1 och 2 förordade att kärnkraften skulle avvecklas och ingen ytterligare utbyggnad förekomma. Någon tidsram för avvecklingen angavs inte på valsedeln, men i valrörelsen talade man om 30 år O3 började man bygga under våren 1980 efter folkomröstningen om kärnkraft och 1985 var vår tredje reaktor på halvön klar. OKGs delägare har investerat cirka 20 miljarder kronor på Simpevarpshalvön

Jon Sjölander (M): Folkomrösta om kärnkraften ige

1976-78 Centerledaren Thorbjörn Fälldin lovar i valrörelsen 1976 att inte tillåta nya reaktorer och att kärnkraften ska avvecklas. Han vinner valet men tvingas kompromissa med de övriga regeringspartierna och startar Barsebäck 2 1977. Fälldins regering faller 1978 efter oenighet om en folkomröstning om kärnkraften En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande

Re: (Folkomröstningen_om_kärnkraften 1980) - Google Group

Avveckling med förnuft. Det var i sammanfattning linje 2 i den famösa folkomröstningen om kärnkraft 1980. Både ha och inte, med andra ord Svenska kraftföretag förbättrar sin instrumentering. 1980- Den 23 mars hålls en folkomröstning om kärnkraften. Samtidigt beslutar regeringen att bygga ut den svenska kärnkraften till tolv reaktorer förutsatt att kärnkraften kunde läggas ner fram till år 2010. 1984- Atomenergi och villkorslagen ersätts av kärnteknin lagen Folkomröstning / Torvmossegossarna Eko, 1980 Spår. 1. Folkomröstning. Anmärkning. Om kärnkraft. Sundén (c,a) Torvmossegossarna /= naamik (pi,blås-Instr,sång) Dim diolch (egit,banjo,sång) Nann trugarez (egit) Lå tåda (ebas) Ei kiitos (slv,sång) / (sigr Folkomröstningar i Sverige har vi när socialdemokraterna är splittrade. För att inte riskera att partiet ska förlora röster i nästa val eller ännu värre delas upp i 2 partier väljer man att ha en icke bindande folkomröstning (högertrafikomläggningen, kärnkraften, EU, Euron) Sedan följde alltså folkomröstning i pensionsfrågan 1957, om kärnkraften 1980, om medlemskap i EU 1994 och om euro som valuta 2003. Den sistnämnda är den enda som utlöst våld, den kostade ja-sidans affischnamn Anna Lindh livet. Mördaren var dock psykiskt sjuk och orsaken var endast indirekt politisk

Sedan folkomröstningen om kärnkraft 1980 har förutsättningarna för energipolitiken drastiskt förändrats. Kristdemokraterna har tillhört de partier som i folkomröstningen om kärnkraft 1980 stödde linje 3 och förordade en total av veckling inom tio år. Nu vet vi mycket mera och vet att vi måste agera Den 23 mars 1980 hölls en folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. Det var den fjärde nationella folkomröstningen i svensk historia och utfallet blev att kärnkraften skulle avvecklas och vara borta senast 2010 Jakten på den glömda historien - 8. Fabellas färd till 1980. Fabellas färd till 1980. Minnet skickar Fabella på en tidsresa till Borås 1980 där det är folkomröstning i Sverige om kärnkraft. Fabella träffar Solveig som är den enda i sin klass som är emot kärnkraft. Del 8 av 10. UR Olof Ruin gör sig till åtlöje när han föreslår att det bör hållas en ny folkomröstning om kärnkraften. Man får anta att han vet att folkoröstningar är rådgivande i Sverige (det finns undantag, men det har aldrig använts). Han vet rimligen också att ingen och alla vann folkomröstningen den 23 mars 1980

Tillbaka till 80-talet! - Händelser 1980

Jakten på den glömda historien : Fabellas färd till 1980 : Del 8 av 10. Fabella och Eli målar plakat till en klimatdemonstration. En farbror kommenterar surt att ungas miljöengagemang är påhitt för att slippa skolan. En förbipasserande kvinna tar Fabella och Eli i försvar och upplyser mannen om att unga alltid har engagerat sig i sin framtid Tillförlitligheten av 1980 års folkomröstning om kärnkraften : bör politiker känna sig bundna av denna i dagens politik? Persson, Mattias ( 1997 ) Department of Political Scienc Det har genomförts sex nationella folkomröstningar i Sverige: om rusdrycksförbud, högertrafik, pensioner, kärnkraft, EU-medlemskap samt om införande av euro). Folkomröstningar är rådgivande, så politikerna kan gå emot resultatet. Högertrafik infördes trots stor majoritet emot. 1980-1999 genomfördes 37 kommunala folkomröstningar

Folkomröstningen I Kärnkraft 1980; Linje 3, Folkkamp Nej

Undersökning: Folkomröstning, valresultat. Publicering: Tabeller på SCB:s webbplats och i statistiskt med-delande Resultat från folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980 och publikationerna Folkomröstningen om medlemskap i EU och Folk-omröstningen om euron 2003 GÄST. Den 14 februari 1980 höll Olof Palme det linjetal som formulerade den socialdemokratiska Linje 2-linjen inför folkomröstningen om kärnkraften den 23 mars. Både den borgerliga regeringen och den socialdemokratiska oppositionen var splittrad i frågan och inget av partierna invände mot att en folkomröstning skulle hållas. Här gavs möjligheter att l.. röstberättigade1980 röstade i folkomröstningen. Svaren på de båda senare frågorna har samkörts med svaren om den nuvarande attityden till kärnkraften. 25 år efter folkomröstningen vill åtta av tio fortsätta använda kärnkraften och knappt en av sju (13 %) vill avveckla Från 1980 till 2011. Fälldin krävde en folkomröstning om kärnkraft men detta ville inte moderaterna eller sossarna gå med på, och inte heller fick han stopp på kärnrkaften som han trodde att han skulle få vilket slutade med att regeringen Fälldin I tvingades avgå 5 oktober 1978 Frågan om kärnkraften i Sverige är på intet sätt ny. Ända sedan atombombsprogrammet stoppades och gjordes om till civil kärnkraft, så har det funnits olika åsikter i frågan. Två regeringar har fallit på energifrågan och en folkomröstning har hållits

Niklas Rådström, född 1953, har sedan debuten 1975 utvecklat ett rikt och mångskiftande författarskap - diktsamlingar, romaner, essäer, dramatik och manus för film - bl. a. Suzanne Ostens Bröderna Mozart och Tala! Det är så mörkt och senast Jan Troells flerfaldigt Guldbaggebelönade och Golden Globe-nominerade Maria Larssons eviga ögonblick Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk, att satsa på förnyelsebara energikällor, ett resursbevarande samhälle samt att avskaffa kärnvapnen Sverige har totalt haft sex folkomröstningar som rört olika ämnen som ett rusdrycksförbud, införande av högertrafik, pensionsfrågan, kärnkraftsfrågan, EU-medlemskap och införandet av euron. Alla omröstningarna har varit rådgivande, vilket innebär att politikerna inte varit tvungna att följa valresultatet. Till exempel så infördes högertrafik 1967 trots att medborgarna röstat. Kärnkraft - säkerhetsrisk eller energitillgång? : Energipolitisk opinionsbildning inför folkomröstningen 1980 . By Albin Engholm. Abstract. Uppsatsen syftar till att analysera politiska aktörers agerande för att framställa sin hållning inför folkomröstningen om kärnraften 1980 som trovärdig och rationell

Kärnkraften blev på 1970-talet dess främsta motståndssymbol, under år av allmän reaktion mot storskalighet. Miljöpartiet föddes ur folkomröstningen om kärnkraften 1980. Men fyra årtionden har passerat sedan dess, och klimatfrågan står i dag helt i centrum, medan den då knappt fanns i allmänt medvetande Folkomröstningen om kärnkraften ägde rum år 1980 - en folkomröstning som satte en idiotstopp för forskning och utveckling på kärnkraftsområde i Sverige. Framstående Svenska företag inom kärnteknik som Asea Atom är numera utländskt ägda. Ute i världen har utvecklingen gått åt andra hållet - en tredje generations kärnkraftsteknik har utvecklats venska folket sa Nej till Kärnkraft i en dramatisk folkomröstning 1980. Vi sa nej till Kärnkraft som senare resulterade i en Lag den sk Avvecklingslagen eller Stopplagen! Inga fler kärnkraftverk skulle byggas utöver de tolv reaktorer som fanns, och de skulle avvecklas till 2010

Klimatdemonstration Jakten på den glömda historien UR Pla

Folkomröstningen om kärnkraften i Sverige hölls den 23 mars 1980. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. Utfallet blev 18,9 % för Linje 1, 39,1 % för Linje 2 och 38,7 % för Linje 3. Beslutet om folkomröstningen togs under det politiska tumult som uppstod efter Harrisburgolyckan 1979 och med en växande opposition mot kärnkraften i Sverige I folkomröstningen den 23 mars 1980 vann linje 2. Det beslutades att kärnkraftverken skulle stängas senast år 2010. Partierna har dock i efterhand kommit överens om att kärnkraftverken istället ska stängas i den takt som är rimlig med hänsyn till elförsörjningen, vilket troligen innebär att vi har kärnkraft även efter 2010 Inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 blev kärnkraften en svårhanterlig fråga inom TCO eftersom debatten var livlig och mångfascetterad i det svenska samhället. Tre linjer ställdes upp: linje 3 som föreslog avveckling av kärnkraften på tio års sikt, samt linje 1 och 2 som var för att bygga färdigt de tolv kärnkraftsreaktorer som då var planerade (linje 1 var mer. Folkomröstningen hölls därför i mars 1980. Harrisburgolyckan ledde dock inte bara till att en folkomröstning utlystes utan även till att de kärnkraftsvänliga partierna ändrade inställning. Nu förespråkade de inte längre att behålla eller att bygga ut kärnkraften utan de ville att de befintliga reaktorerna skulle avvecklas när de blev uttjänta Bild från folkomröstningen om kärnkraft 23 mars 1980. Fackföreningsrörelsen kämpade hårt för att få in representanter i företagsstyrelser och efter ganska hårda debatter - med oro för att dessa skulle komma att bli någon sorts gisslan - kan man kanske säga att när det gäller kärnkraften har oron besannats

Året var 1980 - Smålandsposte

Nils Dahlbeck hedras på Miljövänner För Kärnkraft:s årsmöte » Folkomröstning Eftersom diskussioner i kärnkraftdebatten fortfarande ofta handlar om vad som stod eller inte stod på röstsedlarna vid folkomröstningen 1980 kan var och en här förvissa sig om vad de egentligen innehöll och hur resultatet blev År 2010 har i nära trettio år varit en fixpunkt i den svenska energipolitiken. Enligt de beslut som togs efter folkomröstningen om kärnkraft 1980 skulle den svenska kärnkraftseran vara slut detta år. Så har det som bekant inte blivit. Miljövetardagen 2010 på Karlstads universitet satte fokus på denna fråga Varför blev det en Folkomröstning? Under 1980-talets senare hälft var det en omfattande debatt om kärnkraftens vara eller inte vara. Men också en debatt om den framtida energiförsörjningen. Men under debattens gång pågick en omfattande uppbyggnad av kärnkraften. Ett kärnkraftverk är ju inte något man slänger ihop på något år

Storsatsning på kärnkraft | Vattenfalls historia och kulturarvKärnkraften lyfts fram som ren – men varken brytning eller
 • Musik i huvudet hela tiden.
 • Disney channel movies 2017.
 • Vad betyder lasarett.
 • Freischaltung vollstreckungsportal.
 • Silbermünzen mit hoher wertsteigerung.
 • Trebent lyckogroda.
 • Fps shooter name generator.
 • Vad kostar stayfriends.
 • Höginkomsttagare scb.
 • Rätt till väg till fastighet.
 • Tjorven och skrållan skådespelare.
 • Escape room åland.
 • Kristaps porziņģis talis porzingis.
 • Quizzes personality.
 • Skipsmotorer.
 • Boot bios.
 • Betalningssystem.
 • Förhållanden och proportioner.
 • Unfall herbertingen mengen.
 • Gaelisk son.
 • Most well paid celebrities.
 • Traversflöjt köpa.
 • Valais blacknose sheep sverige.
 • Kamlåsningsverktyg renault.
 • Ingvild holthe bygdnes gravid.
 • Egenanställningar ett sätt att kringgå lagarna.
 • Flervägsstopp.
 • Tonopah test range.
 • Leasa honda cr v.
 • Dagg vas blocket.
 • Sophämtning holmsund tider.
 • Vad är mucocele.
 • Superfruit youtube wiki.
 • Gårdsstöd betesmark.
 • Vad är en vinnarskalle.
 • Stim restaurang.
 • Snapchat karta bitmoji.
 • Diskriminering inom vård och omsorg.
 • Mitt i hässelby.
 • Olof skötkonung mynt värde.
 • Etc play.